Den Sociale Alliance

"Vi hjælper, hvor vi kan." 

... Succesen i det pædagogsike arbejde ligger nærmere i at skabe en god og brugbar relation til brugeren, så længe den varer. Det kræver indlevelse, tålmodighed og engagement." 

 Socialpædagogen - identitet og faglighed (2009) 

Hvis vi skal værne om værdier, når det drejer sig om konkret etisk handling i en uklar situation, så er vi afhængige af, at vi kan tydelig-gøre vejen fra værdier frem til konkret handling ved hjælp af normer. Normerne er en hjælp til at Operationalisere værdierne.
De fungere som kantsten langs vejen til målet, et autoværn som hindrer en i at køre ud over vejkanten.

Etik - dilemma og valg
Aadland 2016

Jane Christensen - Et Andet Selskab K/S

Anders A. Gotsæd 


Position; Leder, unge-rådgiver, aktiv-gadehjælper og foredragsholder 


"Vi tror på at man igennem kollektiv bæredygtig ledelse, skaber et sundt og spirerende arbejdsmiljø"Kamma Ladefoged


Position; Projekleder, Pæd. Antropolog, unge-rådgiver og folkeskolelære.


"Vi tror på at kendskabet til de sociale miljøer skaber et stærkt og tillidsfuldt netværk"