Den Sociale Alliance

"Vi hjælper, hvor vi kan." 

Den Sociale Alliance  

Den Sociale Alliance (DSA) er et tilbud til både private og offentlige personer, som ønsker støtte og vejledning hos socialt, og/eller krimalitetstruede udsatte unge. 
Vi leverer høj faglighed igennem pædagogiske handleplaner og tager altid udgangspunkt i den unges tarv.
DSA arbejder med selvbilledet, samt selvforståelsen hos den unge.
da vi mener at afstigmatisering, og miljøskifte har en afgørende rolle for at kunne få den unge på rette vej imod samfundet igen


Vi tilbyder private:
- Mentor ordninger hos unge i udsatte positioner/med sociale udfordringer.
- Rådgivning til forældre, omkring muligheder inden for private eller kommunale tilbud for behandling. 

- støtte og rådgivning i forhold de svære valg 

- akut tilkald ved særlige situationer

- konsulent arbejde med henblik på at finde den bedste løsning for borgeren


Vi tilbyder offentlige kunder:

- Mentor ordninger hos unge i udsatte positioner/med sociale udfordringer. 
- Akut tilkald ved særlige situationer. 
- Arrangementer for unge og/eller pårørende i udsatte positioner.

  • Målbar dokumentation
  • Aktiv opsøgende gadehjælp
  • Kortlægning af kriminalitet i lokal området
  • Infiltrering af kriminelle miljøer
  • Opsætning af sociale arrangementer
  • Pædagogisk støtte for personalet ungdomsklubber
  • Foredrag omkring kriminalitet og miljøpåvirkninger for folkeskoler, institutioner, andre relevante instanser
  • Samarbejde imellem pædagogisk personale og myndigheder.
  •     Mentorordninger for udsatte unge i fleksible tidsrum.


Vi tilbyder inspirerende foredrag til private og offentlige kunder;
- Forskellige foredrag om miljø påvirkninger i det kriminelle perspektiv.

- Om at være udsat og skulle rehabiliteres ind i samfundet.

- Til skoler, institutioner og offentlige instanser.

... Succesen i det pædagogsike arbejde ligger nærmere i at skabe en god og brugbar relation til brugeren, så længe den varer. Det kræver indlevelse, tålmodighed og engagement." 

 Socialpædagogen - identitet og faglighed (2009) Hvis vi skal værne om værdier, når det drejer sig om konkret etisk handling i en uklar situation, så er vi afhængige af, at vi kan tydelig-gøre vejen fra værdier frem til konkret handling ved hjælp af normer. Normerne er en hjælp til at Operationalisere værdierne.
De fungere som kantsten langs vejen til målet, et autoværn som hindrer en i at køre ud over vejkanten.

Etik - dilemma og valg
Aadland 2016

Den Sociale Alliance (socialt arbejde)

- Et kompetent team

- Fagligt og dokumenteret 

- Et fleksibelt tilbud til kommunale og private personer

Anders A. Gotsæd (foredrag)

- Leder
- Rådgiver for unge i socialt udsatte positioner
- Foredragsholder