Den Sociale Alliance

"Vi hjælper, hvor vi kan." 

Værdigrundlag


DSA arbejder ud fra vores motto ”Vi hjælper hvor vi kan” som er baseret på vores vision om at lave akut hjælp til unge mennesker i socialt udsatte positioner.
Vi tager altid udgangspunkt i borgerens tarv og sætter de ressourcer ind hvor der vurderes hjælp.

DSA vægter en stærk dynamisk personale gruppe og alle fastansatte gennemgår en prøve periode og vurdering inden ansættelse.
  

Værdigrundlaget i D.S.A

 • Etik
  Alle i DSA er indforstået med de forskellige former for etiske perspektiver som; dyd, omsorg pligt, konsekvens og diskurs etik.
  Derfor vil DSA kunne handle etisk og forsvarligt i beslutningstagninger.

 • Lov
  Alle i DSA er indforstået med service, persondata og straffeloven.
  Derfor kan DSA handle lovligt i det pædagogiske arbejde

 • Magt
  Alle I DSA er indforstået med de forskellige magt former om ; Indirekte, direkte bevidsthedsmanipulerende og institutionel magt.
  Derfor vil DSA være indforstået med brugen af magt og kun i akutte tilfælde bruge direkte magt.

 • Professionalitet
  Alle i DSA er indforstået med den pædagogiske faglighed omkring arbejdet med borgere, det offentlige og forældresamarbejde.
  derfor vil DSA være faglig og kunne dokumentere eget arbejde.

 • pædagogik
  DSA vil altid have en individuel fokuseret pædagogik i forhold til borgere og målgrupper.

Derfor vil DSA opnå faglighed og en tryg relation hos borgeren.