Den Sociale Alliance

"Vi hjælper, hvor vi kan." 

Vi vil, med et professionelt udgangspunkt, arbejde for at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.


dette gøres igennem visionen om aktiv handlen 

Anders A. Gotsæd

- Leder af D.S.A


For det føsrte er den AI-baserde tilgang ikke interesseret i at indtage en ekspertposition, hvorfra der prædikes et svar på præcis, hvad organisationen skal gøres andersledes. I stedet indtages en hjælperrelation til organisationen, hvor målet via et sæt af spørgsmål at hjælpe organisationen til selv at generere udvikling og forandring.

Anderkendende udviklingsledelse - ehvervspsykologi - volume 4 - nummer 1- marts 2006

Alliancen

medspillere og hjælpsomme firmaer 


Fælles vision
- aktiv handlen.

D.S.A har dannet et samarbejde med Eventkoordinatoren Jelle Kjærgaard fordi Jelle er en mand der får ting til at ske ud af det blå.
Jelle har lavet flere events for unge samt lavet mentor-ordninger for foreninger.


"D.S.A og Jelle kan derfor samarbejde om at lave socialt arbejde i lokal områderne."

Vores første Sociale krigere
- et stærkt netværk

Den Sociale Alliance samarbejder med nøje udvalgte mennesker som vi benævner som Sociale Krigere.
Det er mennesker som har noget at byde på i forhold til vores foredrag, som fx; tidl. misbrugere, kriminelle og/eller fagpersoner.

"mennesker der kan fortælle hvordan livet som enten udsat eller som fagperson med erfaring inden for området "