Den Sociale Alliance

"Vi hjælper, hvor vi kan." 

Aktivt Gade-hjælp

Forældre Hotline

Kontakt leder direkte på

Akut tilkald (privat)

kontakt leder direkte 

Akut tilkald (offentlig)

kontakt leder direkte på

Gade hjælp og integritet

Den Sociale Alliance er et aktivt gade-team som ikke går på kompromis med deres etiske standpunkter.

Vi mener at igennem forebyggende arbejde, kan man øge chancen for at den unge kommer, positivt ud i livet.

DSA er er opstået fordi vi ser en samfundsmæssig udfordring, i ikke at lave forebyggende arbejde med unge i udsatte positioner.

Vi tror på at man skal hjælpe hvor man kan!